قحطی ۱۹۴۳ بنگال
পঞ্চাশের মন্বন্তর
تصویری از قحطی بنگال ۱۹۴۳
تصویری از قحطی بنگال ۱۹۴۳
کشور راج بریتانیا
موقعیت بنگال
دوره ۱۹۴۳–۱۹۴۴
مرگ و میر کل ۱٫۵ تا ۴ میلیون
مشاهدات شکست سیاست‌ها، جنگ

قحطی ۱۹۴۳ بنگال استان بنگال راج بریتانیا (بنگال غربی، ادیشا، بیهار و بنگلادش امروزی) را در جریان جنگ جهانی دوم در پی اشغال برمه توسط ژاپن دچار کرد. حدود ۳ میلیون نفر بر اثر قحطی مردند. تخمین‌ها، عموماً بین ۱/۵ تا ۴ میلیون کشته است و مرگ‌های ناشی از مرگ ناشی از گرسنگی، سوءتغذیه و بیماری را از ۶۰٫۳ میلیون جمعیت بنگال در بر می‌گیرد. پس از در دسترس قرار گرفتن غذا در دسامبر ۱۹۴۳ نیمی از قربانیان بر اثر بیماری مردند.

بچه‌ای در حال مردن از گرسنگی در ۱۹۴۳.