تجارتی کردن انرژی‌های تجدید پذیر (به انگلیسی: Renewable energy commercialization) به گسترش و تجارتی کردن ۳ نسل از تکنولوژی انرژی‌های تجدید پذیر در صد سال گذشته گفته می‌شود.

فرایند گسترش نسل ۱ این انرژیها به بلوغ رسیده و کاملاً در عرصه تجاری حضور دارند شامل: الکتریسیته زمین‌گرمایی، نیروی برق‌آبی، زیست‌توده و انرژی زمین‌گرمایی

نسل ۲ هم تقریباً آماده حضور در بازار است شامل: کلکتور گرمایی خورشیدی، توان بادی، فتوولتاییک، انرژی خورشیدی و نسل جدید زیست‌انرژی

اما نسل ۳ این تکنولوژی نیاز به تلاش و فرایندهای تحقیق و توسعه دارند شامل گازی‌سازی و انرژی دریایی.

رشد جهانی سرمایه‌گذاری در انرژیهای تجدید پذیر (2007–2017)