اسکاتس

(Braid) Scots, Lallans 

پراکندگی زبان اسکاتس.
گویشگاه‌ها:  بریتانیا ( اسکاتلند و Saint Patrick's Saltire.svg ایرلند شمالی)
 جمهوری ایرلند
شمار گویشوران:
خانواده: هندواروپایی
زبان‌های ژرمنی
ژرمنی غربی
   آنگلو-فریسی
    آنگلیک
     اسکاتس
کد زبان
ISO 639-1: هیچ
ISO 639-2: sco
ISO 639-3:  

اسکاتس نام زبانی از خانواده زبان‌های ژرمنی است که گویشوران آن در قسمت‌های جنوبی و شرقی اسکاتلند و بخش‌هایی از استان اولستر در جمهوری ایرلند پراکنده‌اند. در مورد زبان اسکاتس در میان زبان شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای اسکاتس را زبانی مستقل و عضوی از خانواده زبان‌های ژرمنی می‌دانند، گروهی آن را گونه‌ای قدیمی از زبان انگلیسی و برخی نیز آن را گونه‌ای از انگلیسی اسکاتلندی استاندارد برمی‌شمرند.

زبان اسکاتس خود دارای گویش‌های چندی است، از جمله:

  • اسکاتس جزیره‌ای (در جزایر شتلند و اورکنی)
  • اسکاتس شمالی
  • اسکاتس مرکزی
  • اسکاتس جنوبی
  • اسکاتس اولستر